Mediacje (pozasądowe) przy podziale majątku – 5 zalet

mediacje150Nie mogąc dojść do porozumienia, jednocześnie obawiając się długich miesięcy rozpraw sądowych – warto wiedzieć, że czasem wystarczy obiektywna osoba z zewnątrz, aby uspokoić zwaśnione strony. Mediator może okazać się niezastąpiony podczas trudnego rozwodu. Jakie korzyści przynosi mediacja?

1. Mediacje to oszczędność pieniędzy

W zależności od przebiegu mediacji i czasu jej trwania, strony jednorazowo płacą mediatorowi po kilkaset złotych i są to jedyne koszty. Postępowanie sądowe może okazać się dużo droższe. Złożenie wniosku przez stronę obciążone jest opłatą – 1000 zł. Poza tym zapłacić trzeba również za opinie biegłych oraz pokryć honorarium adwokata lub radcy prawnego.

2. Mediacje to oszczędność czasu

Mediator będzie spotykał się ze zwaśnionymi stronami tak często, jak będzie to potrzebne, choćby mediacje miały się odbywać codziennie. Im więcej takich spotkań, tym szybciej ustali się warunki ugody akceptowalnej przez obie strony. W sądzie zaś rozprawy wytaczane są w wielomiesięcznych odstępach, a sprawa może się ciągnąć latami.

3. Mediacje to brak przymusu

Mediacja jest dobrowolna i nikt nie może do niej nikogo zmusić. Dodatkowo nawet po podjęciu próby mediacji, można ją w dowolnym momencie przerwać i próbować innych sposobów rozstrzygania sporu.

4. Mediacje pomagają oczyścić atmosferę

Kameralna atmosfera spotkań mediacyjnych sprzyja utrzymaniu szacunku między stronami. Dla mediatora zwaśnieni małżonkowie są równi sobie i żadne z nich nie jest faworyzowane. Mediator pozwala im na rozmowę i pilnuje, aby obie strony mogły się swobodnie wypowiedzieć, nawzajem wysłuchać, a w konsekwencji porozumieć. Spotkania mogą mieć także wartość terapeutyczną i sprawić, że rozstanie będzie przeprowadzone w atmosferze obopólnego szacunku.

5. Skuteczne mediacje to pokojowo osiągnięty rezultat

Ugoda zawarta przed mediatorem, po zatwierdzeniu przez sąd, ma taką samą moc jak wyrok sądowy. Pozwala jednak uniknąć wielu nieprzyjemności związanych z postępowaniem sądowym. W dodatku praktyka wskazuje, że porozumienie wypracowane przed mediatorem jest dużo trwalsze i skuteczniejsze, niż warunki ustalone przed sądem.

Proszę o kontakt adwokata rozwodowego