Czy przy podziale majątku rodziców coś należy się dorosłym dzieciom?

Podział majątku rodziców, a dorosłe dzieciCzęstym tematem rozmów w rodzinach rozwodzących się małżonków jest wpływ rozwodu na dzieci, zwłaszcza te małoletnie. Pojawiają się wówczas sporne kwestie, takie jak powierzenie władzy rodzicielskiej, ustalenie kontaktów z dziećmi, zasad opieki, czy określenie wysokości alimentów.

Czy rozwód ma jakiś wpływ na dzieci pełnoletnie?

Zasadniczo nie. Pomimo tego, że dość często dorosłe dzieci mieszkają z rodzicami, korzystają z rzeczy będących ich własnością (wyposażenie mieszkania, samochód, etc.), to podział majątku wspólnego dotyczy tylko i wyłącznie rozwodzących się małżonków. To, czy dzieciom faktycznie przypadnie np. nieruchomość, część pieniędzy lub przedmiotów wchodzących w skład majątku wspólnego rozwodzących się rodziców, zależy tylko od ich dobrej woli. Podobnie jak możliwość zamieszkiwania przez dorosłe dziecko w dotychczasowym, rodzinnym domu. Sąd nie rozstrzyga o tych kwestiach w sprawie o podział majątku.

Czy rodzice mogą przekazać swoją część majątku dzieciom?

Rodzice mają pełne prawo do przekazania dzieciom dowolnej części majątku, który uzyskali przy jego podziale. Tym samym, mają także prawo do tego, aby całość pozostawić sobie. Jak widać, to, czy dorosłe dzieci dostaną cokolwiek w przypadku rozwodu rodziców, zależy przede wszystkim od rozwodników, a nie od sądu. Podział majątku dotyczy bowiem małżonków, a nie ich wspólnych dzieci, które nie są stronami postępowania.

Proszę o kontakt adwokata rozwodowego

Jeśli  jesteś zainteresowany prowadzeniem sprawy w innym regionie Polski niż Dolny Śląsk lub potrzebujesz porady przez e-mail zapraszamy do skorzystania z działu porad on-line, który prowadzą nasi najlepsi adwokaci i radcowie prawni. [KLIK]