Sądowy podział majątku po rozwodzie.

sądowny podział majątku - wszystkie informacjeJeżeli byli małżonkowie nie potrafią samodzielnie dojść do porozumienia w kwestii podziału ich majątku wspólnego, mogą tego dokonać na drodze sądowej. Wiele osób obawia się jednak procedury sądowej – czy słusznie?

Proszę o bezpłatny kontakt adwokata rozwodowego

Kiedy można złożyć wniosek o sądowy podział majątku?

Po ustaniu małżeństwa (zakończeniu sądowej sprawy o rozwód), każdy z rozwiedzionych małżonków może od razu zdecydować się na złożenie wniosku do sądu o podział wspólnego majątku.

To, o czym warto wiedzieć, to fakt, że dochodzenie podziału majątku przed sądem jest możliwe w każdej chwili. Tymczasem wiele osób nie decyduje się na taki krok z obawy, że upłynęło zbyt wiele czasu na jego podjęcie, np. 10 czy 15 lat od rozwodu. Żądanie podziału majątku nie ulega przedawnieniu, więc droga do sądu pozostaje otwarta tak długo, jak długo sprawy majątkowe małżonków pozostają nierozstrzygnięte.

Jak powinien wyglądać wniosek o sądowy podział majątku?

Istotnym jest, aby wniosek złożony do sądu był prawidłowy, co niewątpliwie, już na samym początku zaoszczędzi sądowi i stronom czasu potrzebnego na uzupełnienie ewentualnych braków czy wyjaśnienie nieścisłości. Wniosek musi spełniać określone warunki, w tym zawierać informacje o dacie i przyczynie ustania wspólności ustawowej (np. rozwód, unieważnienie małżeństwa), składnikach majątku wspólnego i ich szacunkowej wartości oraz jasno skonstruowane żądanie, w jaki sposób majątek należy podzielić. Wniosek wymaga również określonej opłaty sądowej (1000 złotych, a w określonych przypadkach 300 złotych).

Czego można domagać się przed sądem?

W sądzie, w ramach podziału majątku, można m.in. żądać ustalenia nierównych udziałów małżonków w tymże majątku, czy też zwrotu nakładów jakie poczynił każdy z małżonków z majątku osobistego na majątek wspólny i na odwrót. Sąd rozstrzyga także ewentualne spory co do tego, czy dany składnik (np. dom, samochód, meble czy sprzęt elektroniczny), rzeczywiście należy do majątku wspólnego.

Czy w sądzie warto skorzystać z pomocy prawnika?

Należy pamiętać, że podejmując decyzję o wystąpieniu na drogę sądową musimy liczyć się z koniecznością czynnego udziału w postępowaniu i znacznego zaangażowania (samodzielnie lub z pomocą radcy prawnego/adwokata). Jeżeli małżonkowi zależy, aby sąd podzielił majątek w zaproponowany przez niego sposób, musi zgromadzić dowody (faktury, rachunki, przelewy, dowody własności, zeznania świadków), które potwierdzą słuszność jego żądań. Sąd nie będzie działał w tym zakresie automatycznie (z urzędu). Każda ze stron musi przedstawić argumenty i dowody wykazujące jej racje.

Droga sądowa nie jest szybkim rozwiązaniem, jednak nie należy się jej nadmiernie obawiać. Często jest wręcz koniecznością, gdy między byłymi małżonkami brakuje porozumienia w kwestii podziału majątku, stąd warto być przygotowanym również na taką ewentualność.

Proszę o bezpłatny kontakt adwokata rozwodowego