Świadek w sprawie o podział majątku.

 

Zeznania świadków są jednym z najczęściej wykorzystywanych dowodów w postępowaniu sądowym o podział majątku.

Dowody materialne lepsze od świadków.

Aby udowodnić przed sądem co wchodzi w skład majątku wspólnego byłych małżonków, kiedy i za jakie środki zakupiono pralkę lub meblościankę obecną w mieszkaniu od dekady, najlepiej dysponować dokumentami: fakturami, rachunkami, przelewami, pokwitowaniami. W praktyce może się to okazać niemożliwe albo bardzo utrudnione, ze względu na ich zagubienie, czy zniszczenie.

Proszę o bezpłatny kontakt adwokata rozwodowego

Co zrobić, gdy nie ma dowodów materialnych?

W jaki sposób udowodnić zakup określonych sprzętów w czasie trwania małżeństwa. Z pomocą przychodzą świadkowie.

Przed rozpoczęciem sprawy o podział majątku warto więc od razu przypomnieć sobie, kto w razie potrzeby może potwierdzić sytuacje z przeszłości, o których nie pamiętają już najstarsi Indianie, a które są istotne dla sprawy o podział majątku, takie jak:

1) które ze składników majątku zostały nabyte przez jednego z małżonków albo oboje małżonków w okresie trwania małżeństwa i z jakich środków;
2) które ze składników majątku zostały nabyte przez każdego z małżonków przed dniem ślubu;
3) które ze składników majątku zostały nabyte w drodze dziedziczenia (spadku);
4) które ze składników majątku zostały nabyte w drodze darowizny (zwłaszcza tej polegającej na wręczeniu pieniędzy z ręki do ręki, bez pokwitowania).

Kto może być świadkiem przy podziale majątku?

Wszystkie pełnoletnie osoby o dobrej pamięci i szerokiej wiedzy na temat relacji rodzinnych i majątkowych byłych małżonków będą dobrym materiałem na świadka. Każda przytaczana przed sądem okoliczność musi zostać udowodniona. Nie jest to łatwe, zwłaszcza, gdy mamy do czynienia ze znacznym upływem czasu.

Może się okazać, że w przypadku braku dowodów materialnych, takich jak np. faktury świadek w sprawie o podział majątku odegra bardzo ważną rolę.

Proszę o bezpłatny kontakt adwokata rozwodowego

Jeśli  jesteś zainteresowany prowadzeniem sprawy w innym regionie Polski niż Dolny Śląsk lub potrzebujesz porady przez e-mail zapraszamy do skorzystania z działu porad on-line, który prowadzą nasi najlepsi adwokaci i radcowie prawni. [KLIK]