Ile kosztuje rozwód?

Proszę o kontakt adwokata rozwodowego

ILE KOSZTUJE ROZWÓD?

„Na rozwód trzeba najpierw zarobić. ” „Nie stać mnie, żeby się rozwieść.”

Takie przekonanie pokutuje wśród wielu osób. Jednak nie taki diabeł straszny, jak go malują.

Dowiedz się ile kosztuje rozwód, jakie opłaty Cię czekają, jaki jest koszt wynajęcia dobrego prawnika i jak rozłożyć koszty adwokata lub radcy prawnego na wygodne raty.

Proszę o kontakt adwokata rozwodowego

OPŁATA SĄDOWA OD POZWU

Przy składaniu pozwu o rozwód trzeba zapłacić 600 złotych.

Można to zrobić:

 • przelewem na rachunek bankowy sądu (potwierdzenie przelewu dołączamy do pozwu)
 • kupując znaki opłaty sądowej w kasie (naklejamy je na pierwszą stronę pozwu)
 • gotówką w kasie sądu (pokwitowanie dołączamy do pozwu)

Gdy małżonkowie rozwiodą się bez orzekania o winie (na zgodny wniosek) – sąd zwraca powodowi (czyli temu, który złożył pozew do sądu) połowę opłaty sądowej od pozwu, tj. 300 złotych.

Pozostałe 300 złotych dzieli się między stronami po połowie (pozwany małżonek musi więc zwrócić drugiemu 150 złotych).

Gdy sąd orzeknie o wyłącznej winie pozwanego małżonka, będzie on zobowiązany do zwrotu drugiemu małżonkowi całej opłaty sądowej od pozwu, tj. 600 złotych.

Gdy sąd orzeknie o wyłącznej winie powoda, który już przy składaniu pozwu pokrył całą opłatę sądową – nie otrzyma on żadnego zwrotu od pozwanego małżonka.

Gdy sąd orzeknie o winie obu stron najczęściej uznaje się, że małżonkowie powinni pokryć opłatę sądową  po połowie (tj. po 300 złotych).

INNE KOSZTY ROZWODU

 1. Wywiad kuratora sądowego: jeżeli małżonkowie mają małoletnie dzieci, sąd przed pierwszą rozprawą zleci kuratorowi wywiad środowiskowy w miejscu ich zamieszkania. Jego koszt to kwota 75 złotych. Każdy z małżonków, na żądanie sądu, musi wpłacić zaliczkę w wysokości połowy tej kwoty.
 2. Opinia biegłego: sąd zleca taką opinię, aby ustalić, komu powierzyć władzę rodzicielską, który małżonków ma większe kompetencje rodzicielskie, jak uregulować kontakty z dzieckiem. Koszt takiej opinii wynosi standardowo około 600 złotych. Każdy z małżonków, na żądanie sądu, wpłaca zaliczkę na poczet wynagrodzenia biegłego w równych częściach. Niektóre sądy nakazują wpłacenie zaliczki tylko małżonkowi wnoszącemu pozew
 3. Opłata od pełnomocnictwa udzielanego adwokatowi lub radcy prawnemu: 17 złotych.

WYNAGRODZENIE PEŁNOMOCNIKA (RADCY PRAWNEGO / ADWOKATA)

Jest ono określane indywidualnie dla każdego klienta i uwzględnia:

 • stopień skomplikowania sprawy
 • prognozowany czas trwania procesu (ilość rozpraw)
 • kwestię alimentów i ich wysokość
 • kwestię opieki nad dziećmi
 • kwestię dowodzenia winy drugiej strony

To, ile kosztuje rozwód zależne jest ostatecznie od wielu rzeczy. Inaczej zostanie wyceniona sprawa, gdy np. chcemy dowieść winy współmałżonka za rozpad małżeństwa, domagamy się wysokich alimentów i uregulowania kontaktów z dziećmi, a odmiennie taka, w której małżonkowie rezygnują z batalii, kto jest winny, a w sferze alimentów i opieki nad dziećmi są w stanie wypracować choćby zarys porozumienia.

Przykładowe wynagrodzenie prawnika (radcy prawnego lub adwokata):

Rozwód bez orzekania o winie: 1900 zł

Rozwód z orzekaniem o winie: 3500 zł

Portal Rozwody.jgora.pl współpracuje ze znakomitymi prawnikami z całego regionu. Dzięki temu osobom, którym pomagamy możemy zaoferować najlepszą jakość, a także niskie ceny i coś zupełnie wyjątkowego: możliwość zapłacenia za rozwód w ratach!

Dowiedz się więcej na temat rozłożenia opłat za rozwód na raty [klik]

Zawsze staramy się wypracować z klientem takie rozwiązanie finansowe, które umożliwi skorzystanie z naszej pomocy bez dotkliwego obciążenia budżetu. Przekonaj się o tym zlecając bezpłatną wycenę rozwodu lub umawiając się z prawnikiem na niezobowiązujące, bezpłatne spotkanie w dogodnym dla Ciebie miejscu i terminie.

Jak umówić się na bezpłatne spotkanie z prawnikiem i w jakich miejscowościach naszego regionu się one odbywają możesz przeczytać tu [klik].

Pamiętaj, że w razie wygranego procesu, stronie wygrywającej przysługuje od przeciwnika także zwrot kosztów zastępstwa procesowego, czyli kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego, jednak z reguły jest to zwrot ograniczony do wysokości jednokrotnej stawki przyjętej w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości (czyli do kwoty 720 złotych).

Przy orzeczeniu rozwodu bez orzekania o winie albo z winy obu stron każdy z małżonków opłaca samodzielnie swojego prawnika. Koszty procesu wzajemnie się znoszą, czyli małżonkowie ich sobie nawzajem nie zwracają.

Przy orzeczeniu rozwodu z wyłącznej winy jednego małżonka – uznany za winnego jest traktowany jako przegrywający sprawę w całości. Ma obowiązek zwrócić drugiej stronie koszty zastępstwa procesowego oraz pokryć wszystkie koszty procesu (w tym koszty wywiadu środowiskowego, koszty opinii biegłych).

Przedstawiliśmy najczęściej stosowane reguły rozliczania kosztów procesu w sprawach rozwodowych.

Zdarzają się jednak przypadki, w których sądy przyjmują nieco inne rozwiązania.

Proszę o kontakt adwokata rozwodowego